Nadrzędną wartością firmy jest jakość i bezpieczeństwo produktu na najwyższym poziomie. Dlatego w czerwcu 2020 roku firma Olsza Olbrysz Sp. J. uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność z międzynarodowym standardem IFS Food (International Featured Standard) będącym flagową normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Firma od kilku lat działa zgodnie z zasadami systemów: HACCP, GMP oraz GHP. Cały swój wysiłek poświęcamy na stałą poprawę jakości produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Naszym celem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.